Andlig/medial utvecklingskurs

Vill du städa i energisystemet, få energikontroll, släppa rädslor och blockeringar, få nytt flöde och höja din vibration? Få en nystart genom meditation och olika tekniker? Finna vägen till din inre kraft och utveckla kontakten med högre dimensioner? Hitta din unika väg till gudomlig vägledning?   Välkommen att delta i denna kurs!

Innehåll:

- presentation av de högre dimensionerna, de olika nivåerna (utifrån mitt sätt att tolka det), andevärlden, det astrala planet, änglar, guider, mästare...  Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och hoppas kunna svara på dina frågor och funderingar.

- Vi arbetar med att få kontakt med vårt inre Själv, den Sanna essensen, vår Ande, vårt inre Ljus (enligt mitt sätt att se det måste vi alltid börja inom oss själva för att nå de högre nivåerna).  Detta gör vi bl.a. genom att jag vägleder dig i meditation. Jag berättar också om vårt chakra(energi)system och du får pröva olika tekniker för att höja vibrationerna/energin i dina chakran. Vi kommer att pröva på att se och känna energier, att urskilja auran som finns kring allt levande

- Vi kommer att utveckla vår kreativa, mediala sida, pröva på många olika sätt för att hitta vårt unika sätt att arbeta, med vår medialitet. Jag anser att alla är mediala, det gäller bara att finna det sätt som passar varje individ bäst. Det har tagit mig många år att förstå att det alls inte är meningen att vi ska stöpas i samma andliga form. Att finna sitt Gudomliga Själv, som jag gärna vill kalla det, är att släppa alla tankar på att prestera, och bara finnas i flödet, följa med i flödets gudomliga strömmar och oändliga uttrycksformer. Därför kommer du hos mig få pröva och åter pröva. Det kan vara att kanalisera ner budskap från de högre nivåerna, genom skrift, måleri, tal och med många olika tekniker..

- Vi kommer också att pröva på att känna av och känna in energier och också jobba mycket med att höja vår egen energifrekvens.

- Vi kommer att arbeta en del med healing, att ge till oss själva och andra. 

- Vi kommer också få möjlighet att ta kontakt med vår andliga guide, känna in änglar och uppstigna mästares energier och kanske möta vår egen speciella ängel...

Detta är en del av det jag känner nu att vi kommer att gå igenom, men under kursens gång kommer säkert flera saker till...