Medial utvecklingscirkel

Fördjupningskurs i intuition och medialitet. 

Är du nyfiken på det här med andlighet, intuition och medialitet? Känner din själ en längtan efter att få utveckla den sidan av dig? Kanske är det osäkerhet som hållt dig tillbaka.. Men det förhåller sig så, att vi alla är intuitiva & mediala, därför att vi alla är Ande, dvs. har ett högre medvetande kopplat direkt till Källan, där all information finns.. Det gäller bara att våga tro på det, ha tillit och följa med i det spirituella flödet.

Vill du vara med i denna cirkel, som börjar från grunden, i att utforska och utveckla det vi egentligen är; andliga, intuitiva & mediala varelser? Då är du välkommen att göra en anmälan till mig på tel. eller sms 073 77 28 395.

Vi träffas varannan söndag kl. 16.00-19.00.  7 tillfällen, 1.900:-  Ny grupp till våren så välkommen med anmälan redan nu. 

Varmt välkommen! 

 

Innehåll:

- presentation av de olika "andliga" dimensionerna (utifrån mitt sätt att tolka det) det astrala planet, änglar, guider, mästare, källan...  Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och hoppas kunna svara på dina frågor och funderingar.

- Vi arbetar med att få kontakt med vårt inre Själv, den Sanna essensen, vår Ande, vårt inre Ljus (enligt mitt sätt att se det måste vi alltid börja inom oss själva.. Det finns liksom inga genvägar, ingen quick fix.. ) Detta gör vi bl.a. genom vägledd meditation. Jag berättar också om vårt chakra(energi)system och du får pröva olika tekniker för att höja vibrationerna/energin i dina chakran.

- Vi kommer att utveckla vår medialitet och intuition, genom många olika övningar, för att hitta vårt unika sätt att arbeta. Alla är vi mediala varelser, det gäller bara att finna det sätt som passar varje individ bäst. Att finna sitt Gudomliga Själv, är att släppa alla tankar på att prestera, och bara vara i flödet av information och inspiration, följa med i de gudomliga strömmarna och de olika uttrycksformerna. Därför kommer du hos mig få pröva och åter pröva, på ett lekfullt, prestigelöst sätt. Vi kommer att arbeta mycket med intuitionsövningar och på olika sätt kanalisera budskap från vår Ande, som hela tiden är i kontakt med en högre medvetandenivå. 

- Vi kommer också att pröva på att känna av och känna in energier och höja vår egen energifrekvens.

- Vi kommer att bekanta oss en del med healing.

- Vi kommer också få möjlighet att ta kontakt med vår andliga guide, känna in änglar och uppstigna mästares energier och kanske möta vår egen speciella ängel...