MEDITATIONSKURSEN startar torsdagen den 12/9 kl.18.20-19.45

(obs. att vi skjutit fram uppstarten två veckor pga. att vi inväntar fler deltagare.)

Vi startar från grunden, med djupavslappning, andning och vägledda meditationer. Vi kommer att arbeta mycket med våra chakras (kroppens energiportaler), att få kontakt med den innersta kärnan, själen, livskraften..  Vi arbetar med att grunda oss, jordenergi, beskydd, magkänslan, intuitionen, solar plexus, rensa gammalt "skräp" och befria kropp & själ från blockeringar. En fri ande i en fri kropp... Vi aktiverar tredje ögat, vårt inre seende och öppnar upp, sammankopplar oss med universum, gudskraften, de högre sfärerna.. eller vad du väljer att kalla det. Framförallt skänker vi frid till oss själva. Låter det intressant? Spännande? Något som din kropp och själ längtat efter?  Kom med när vi startar upp. 

Varannan torsdag träffas vi, vid sju tillfällen. Pris 1.500:-,  eller 240:-/gång.